В сучасних реаліях, основним та найбільш важливим ресурсом є інформація, інформація яка
стосується особи, діяльності, виробу, події тощо. Вміло використовуючи потрібну інформацію ,
люди отримують надприбутки, будують впливові корпорації, захищають своє особисте життя та
життя своїх рідних, визначають коло свого спілкування та мають вплив як на інших осіб, так і на
різні життєві процеси навколо себе.


     Приватний детектив - це особа, яка в змозі допомогти Вам зібрати потрібну інформацію,
перевірити наявну у Вас інформацію та використовуючи свій досвід, зв'язки з людьми в різних
прошарках суспільства і свої робочі навички, максимально спростити вирішення Ваших проблем.


     Наразі ,через відсутність правової визначеності особи "приватного детектива" та його
повноважень (відсутність профільного закону) , приватний детектив фактично як обмежений в
своїх діях тими чи іншими законами, так і має можливість надавати широкий спектр послуг через відсутність прямих заборон .


     Детектив, який співпрацює з бюро, надає послуги в межах передбачених законами
України, ст. 93КПК (Збирання доказів), ст.ст.77,79 КАС (доказування, подання доказів), ст.ст.81,83
ЦПК (доказування, подання доказів). Вказані норми з різних напрямів права надають право особі
або її представнику, збирати докази, витребовувати докази та отримувати ті чи інші дані з різних
незаборонених джерел, а також надають право в межах справи чи навіть підготовки до розгляду
справи ініціювати отримання доказів та інформації за ухвалами суду, постановами слідчих чи
прокурорів. Чим наразі ми маємо можливість користуватись.


     А насамкінець хочемо наголосити, що будь-яка проблема має шляхи свого вирішення, який
обрати шлях, щоб мінімізувати втрати часу, коштів та сил залежить від Вас, а ось вказати на ці
шляхи, їх позитивні та негативні сторони - це вже питання для наших спеціалістів.